Zaświadczenie o wpisie do ROiPT

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego

CERTYFIKAT SIGNAL IDUNA

Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna

Od początku działalności Biura każdy obóz zgłaszany był do Kuratorium Oświaty jako organu nadzorującego. Tak też będzie i w tym roku.

Zgłoszenia są ogólnodostępne dla każdego na stronie
www.wypoczynek.men.gov.pl

na której znajduje się baza wypoczynku zgłoszonego oraz zatwierdzonego przez Kuratorium Oświaty. Z podanej strony można pobrać zgłoszenie wypoczynku, które jest potrzebne np. do zakładu pracy.